Technisch Reglement

Like ons op Facebook!

maandag 2 februari 2015

Toevoeging technisch reglement V3.0 2015.

Omdat technisch reglement v3.0 - 2015 bij onderdeel 2 - Body verduidelijking nodig had betreffende de bevestiging van het interieur hieronder een toelichting welke tevens is opgenomen in technisch reglement v3.1 welke ook snel als PDF te downloaden zal zijn:


Interieur
Het interieur dient het originele interieur van plastic te zijn wat bij dat type auto hoort en dient op de originele manier vast te zitten aan de body (gesmolten pootjes) of dient gelijmd te zijn aan de body.

Indien het interieur gelijmd is aan de body, moet de lijm op de originele plekken geplaatst zijn. Verder moet het interieur overal aansluiten wanneer de body spanningsloos en rechtop (d.w.z. niet omgekeerd maar zoals geplaatst op chassis) gehouden wordt. Hierbij mag de lijm niet tussen body en interieur zitten (dan is de aansluiting niet voldoende), maar moet het over de rand / kier van interieur en body geplaatst worden.

Let op: bovenstaande toelichting is geen verandering, maar slechts een verduidelijking van het bestaande reglement.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten